Referent / referentka odboru výstavby

Profil společnosti: Městská část Praha 22 Úřad MČ Praha 22, zastoupený tajemníkem, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Referent / referentka odboru výstavby Náplň práce: • správní činnost na úseku výstavby Požadujeme: Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů: • fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku • občan/ka ČR nebo cizí státní občan/ka s trvalých pobytem v ČR, který/á ovládá český jazyk • způsobilost k právním úkonům • bezúhonnost požadované vzdělání: • úplné středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání požadovaný obor, zaměření: • stavební požadované znalosti: • znalosti a praktické zkušenosti v oblasti územního řízení a stavebního řádu • dobrá orientace v právní agendě na úseku územního řízení a stavebního řádu • zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního řízení a stavebního řádu • praxe ve státní správě další dovednosti, schopnosti: • znalost práce s PC (Word, Outlook, Excel) • dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti • odpovědné rozhodování • samostatnost, flexibilita • řidičský průkaz skupiny B + praxe v řízení Nabízíme: • platová třída 10, platový stupeň dle délky praxe do 31.000,- Kč • osobní příplatek + čtvrtletní odměny • 5 týdnů dovolené • sick days 5 dnů • příspěvek na stravování • penzijní připojištění • Fokus passy • upravená pracovní doba • příjemné prostředí a kolektiv   Místo práce: MČ Praha 22 Termín nástupu: dle dohody Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se odborné problematiky, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčují bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 31. 12. 2019 na adresu: Městská část Praha 22 Úřad městské části Nové náměstí 1250 104 00 Praha 114 Obálku označte slovy: „Výběrové řízení - referent/ka OV“ Kontakt: telefon: 271 071 898 fax: 271 071 819 Předpokládaný vznik pracovního poměru dle dohody. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Platnost inzerátu končí 31. 12. 2019. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.

ID inzerátu : 47639

Kontaktní informace

Email : egrundova@jobsystem.cz
Název společnosti : JOBSYSTEM s.r.o.

Požadované dosažené vzdělání

Střední odborné vzdělání s maturitou

Typ pracovního úvazku

Plný úvazek

Města působnosti

Praha

Obory

Administrativní pracovník, referent

Požadované znalosti IT

Excel, Internet (www / e-mail), PowerPoint, Word

Jak zvýraznit tento inzerát ?