Platy v ČR

Platy v ČR se samozřejmě liší region od regionu. Dlouhodobě je na tom v tomto ohledu nejlépe Praha a Středočeský kraj. Nejnižší průměrnou mzdu pobírají obvykle lidé v Karlovarském kraji. Když ovšem pomineme již zmíněnou Prahu a Středočeský kraji, tak jsou rozdíly mezi jednotlivými kraji v řádech stovek korun. Nejvyšší mzdy obecně jsou v Praze a dalších větších městech.


 Zajímavější informace získáme, pokud porovnáváme platy ČR zhlediska odvětví. 

Podle údajů Českého statistického úřadu jsou nejvyšší platy v bankovnictví a pojišťovnictví, kde průměrná hrubá mzda v 1. čtvrtletí přesáhla 50 000 Kč. O téměř 10 tisíc korun méně poté v průměru vydělávají zaměstnanci v oboru informační a komunikační činnosti. 

Paradoxně nejnižší průměrná mzda byla zaznamenána v oboru ubytování, stravování a pohostinství. To je ovšem zapříčiněno způsobem odměňování, kdy tvoří větší část platu pohyblivá částka odvíjející se od výše spropitného. 

 Pět odvětví s nejvyšší hrubou mzdou (1. čtvrtletí 2010): 

1. Bankovnictví a pojišťovnictví 53 034 Kč 
2. Informační a komunikační činnosti 42 620 Kč 
3. Elektřina, plyn, teplo 40 386 Kč 
4. Profesní, vědecké a technické činnosti 28 640 Kč 
5. Těžba a dobývání 26 739 Kč 

 Pět odvětví s nejnižší hrubou mzdou (1. čtvrtletí 2010): 

1. Ubytování, stravování a pohostinství 12 125 Kč 
2. Administrativní a podpůrné činnosti 15 890 Kč 
3. Zemědělství, lesnictví a rybářství 16 421 Kč 
4. Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 18 953 Kč 
5. Velkoobchod a maloobchod 20 732 Kč 

 Zdroj: ČSÚ