Úřady práce

Úřady práce jsou první instancí, na kterou se nezaměstnaní obrací při ztrátě zaměstnání. Pokud chcete pobírat podporu v nezaměstnanosti, je třeba zařadit do evidence zájemců o práci. Poté jste přiděleni k příslušnému úředníkovi, který si Vás přibližně 1 x za měsíc zve na schůzku a nabízí Vám pracovní pozice. 


 Pokud splňujete všechny zákonem stanovené podmínky, vyrozumí Vás úřady práce o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. To pro Vás mj. znamená, že budete pobírat podporu v nezaměstnanosti a stát za Vás bude platit sociální a zdravotní pojištění. 

 Výše podpory se odvíjí od platu, který jste pobírali v posledním zaměstnání. První 2 měsíce pobíráte 65%, další 2 měsíce 50% a zbytek podpory v nezaměstnanosti činí 45 % z posledního platu. Za určitých okolností umožňují úřady práce přivýdělek k podpoře nezaměstnanosti, které však nesmí přesahovat polovinu minimální mzdy. 

 Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí po dobu 5 měsíců. Uchazečům o práci nad 50 let je to 8 a nad 55 let dokonce 11 měsíců. V případě, že jste již sehnali zaměstnání, jste povinni o tom úřady práce nejpozději do 8 kalendářních dní informovat.Název